Aydın Organize Sanayi Bölgesi

Hizmetler

Doğalgaz İşletme Birimi Görevleri

  • Bölgenin doğalgaz şebekesinin bakım ve onarımının yapılması, meydana gelen hat ve trafo arızalarının giderilmesi ve 24 saat aralıksız takibi,
  • OSB’nin doğalgaz besleme hattının bakımı, kontrolü ve arızalarının giderilmesi,
  • Doğalgaz dağıtım merkezlerinin haftalık periyotlarla kontrollerinin yapılarak devamlı hizmet vermesini sağlamak,
  • Her ayın son günü sanayicilerin doğalgaz tüketimlerinin tespit edilerek ölçü devrelerinin kontrolü ve sayaç endekslerin okunması ile okunan verilerin muhasebe birimine aktarılması,
  • Su kuyularının ve su deposundaki motorların mekaniksel bakım ve onarımlarının yapılması ve olası arızalarının minimuma indirilmesi, mekanik aksamlarının kontrolü ve onarımlarının yapılması,
  • Sanayicilerimizin doğalgaz abonesi olma taleplerinin incelenmesi, Mekanik projelerinin onayı ve tesislerinin uygun görülmesi halinde abonelik işlemlerinin yapılması,
  • Doğalgaz enerjisinin; verimli, kaliteli, kesintisiz ve güvenilir olarak sanayicilere sunumu ve kayıp-kaçağın önlenmesi ile ilgili her türlü önlemi almak,
  • AFAD’la ilgili iş ve işlemleri koordine etmek,
  • Yukarıda belirtilmeyip Bölge Müdürlüğü’nce takip, kontrol ve sonuçlandırılması için verilen sair görevlerin yapılması,

Diğer Hizmetler