Aydın Organize Sanayi Bölgesi

İş Başvurusu

Birim Yetkilileri 

Birim Ad – Soyad Dahili

Bölge Müdürü

Halit İriç

0

Yönetici Asistanı

Derya Ersoy

0

Mali İşler

Burcu Aplak

116

İdari İşler

Hakan Kuşaksız

128

İmar & Altyapı

Ümit Türkilli

127

Çevre & Atıksu Arıtma

Melike Cerit

202

Elektrik İşletme

Eren Mersin

130

Doğalgaz İşletme

Korhan Keçeci

114