İletişim

İletişim Adresleri

Birim Yetkilileri 

  Birim Ad – Soyad Dahili

  Bölge Müdürü

Halit İRİÇ

0

  Yönetici Asistanı

Derya ERSOY

0

  Mali İşler

Burcu APLAK

116

  Ön Muhasebe

 S. Gizem KÜÇÜKÇAL 118
  Elektrik İşletme

Eren MERSİN

130

  Fen İşleri

Hakan TUNÇKIR

128

 Çevre & Atıksu Arıtma

Uğur GÜN 202

 Arıtma Teknik Sorumlu

Memduha LOP 202