Aydın Organize Sanayi Bölgesi

İletişim

İletişim Adresleri

Birim Yetkilileri 

  Birim Ad – Soyad Dahili

  Bölge Müdürü

Halit İriç

0

  Yönetici Asistanı

Derya Ersoy

0

  İdari ve Mali İşler

Burcu Aplak

116

  Elektrik İşletme

Eren Mersin 130
  Çevre & Atıksu Arıtma

Melike Cerit

202

  Fen İşleri

———