Hizmetler

Elektrik İşletme Birimi Görevleri

 • Bölge Müdürlüğümüz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan almış olduğu  09/03/2017 tarih ve ED-OSB/6956-2/03654 Lisans No ile OSB Elektrik Dağıtım Lisansı almış olup; bu lisans gereği olarak onaylı sınırlarımız dâhilinde, OSB elektrik dağıtım faaliyeti ve bununla ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
 • AG/OG elektrik şebekesinin bakım ve onarımının yapılması, meydana gelen hat ve trafo arızalarının giderilmesi ve 24 saat aralıksız takibi,
 • OSB’nin yer altı enerji besleme hattının bakımı, kontrolü ve arızalarının giderilmesi,
 • Dağıtım merkezlerinin haftalık periyotlarla kontrollerinin yapılarak devamlı hizmet vermesini sağlamak,
 • Her ayın son günü sanayicilerin elektrik tüketimlerinin tespit edilerek ölçü devrelerinin kontrolü ve sayaç endekslerin okunması ile okunan verilerin muhasebe birimine aktarılması,
 • Aylık bazda kompanzasyon ayarı bozuk olan firmaların tespiti ve kompanzasyon ayarlarının yaptırılmasına öncülük etmek,
 • Bölge cadde ve bulvarların aydınlatmaları ile sosyal tesislerin elektrik tesisatlarının kontrol edilmesi ve arızalarının giderilmesi,
 • Su kuyularının ve su deposundaki motorların elektriksel bakım ve onarımlarının yapılması ve olası arızalarının minimuma indirilmesi, elektrik aksamlarının (pano vs.) kontrolü ve onarımlarının yapılması,
 • Sanayicilerimizin tesislerindeki makine ve ekipmanların toprak geçiş direnci ölçümlerinin yapılarak raporlarının hazırlanması,
 • Sanayicilerimizin elektrik abonesi olma taleplerinin incelenmesi, OG projelerinin onayı ve tesislerinin uygun görülmesi halinde abonelik işlemlerinin yapılması,
 • Elektrik enerjisinin; verimli, kaliteli, kesintisiz ve güvenilir olarak sanayicilere sunumu ve kayıp-kaçağın önlenmesi ile ilgili her türlü önlemi almak,
 • Sanayicilere, bağlantı ve sistem kullanım hizmetlerinden oluşan dağıtım hizmetlerini sunmak ve sanayiclere OSB dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerini, sisteme erişim hakkını gözeterek karşılamak,
 • Elektrik üretim faaliyeti göstermek amacıyla lisans almak suretiyle kurulacak üretim tesislerinin OSB dağıtım sistemine bağlantısının mümkün olup olmadığı hakkında Kurum tarafından istenen görüşü gerekçeleri ile birlikte ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma sunmak,
 • Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bu lisans kapsamındaki OSB dağıtım bölgesine ilişkin talep tahminlerini hazırlamak ve dağıtım şirketi ve/veya TEİAŞ’ ne bildirmek,
 • Üretim ve tüketim verilerini EPDK sistemine aktarmak.
 • Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine ilişkin Yönetmelikte belirlendiği şekilde, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak OSB Dağıtım Bedeli önerisini her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlayarak EPDK onayına sunmak,
 • Bölgenin Telekom altyapı ve üstyapı sisteminin işletilmesini sağlamak,
 • Bölgenin Güvenlik kamera altyapının işletilmesini sağlamak,
 • Bölgenin web sayfası dahil bilgi işlem altyapısını yönetmek,
 • Yukarıda belirtilmeyip Bölge Müdürlüğü’nce takip, kontrol ve sonuçlandırılması için verilen sair görevlerin yapılması,

 

Diğer Hizmetler