Aydın Organize Sanayi Bölgesi

Belgeler ve Formlar

Çevre ve AAT Tesisi Birimi Görevleri

 • Atıksu Altyapı Tesisleri’nin bakımı ve işletilmesi,
 • Laboratuvar cihazlarının çalıştırılması, periyodik temizliği, bakımı ve onarımının takibi,
 • Oto kontrol sistemi için Atıksu Analiz ve Ölçüm Laboratuvarı çalışmalarının yürütülmesi, belirli periyotlarda ölçüm yapılması ve yapılacak ölçüm sonuçlarının kayıtlarının tutulması,
 • Bölgede bulunan firmaların ÇED Raporlarının incelenmesi,
 • Bölgedeki firmaların proseslerinin incelenip, üretim atıklarının tespit edilmesi,
 • Gerekli görülen firmalarda atıksu numune örneklemesi yapılması,
 • Bölge Sanayicilerinin atıksu altyapı sistemine bağlantılarının takibi,
 • Firmaların, bölge kanalizasyonuna deşarj ruhsatlarının düzenlenmesi ve uygulamasının kontrolü,
 • Atıksu Yönetmeliği gereği, kanalizasyona deşarjı yasak olan maddelerin kanalizasyona verilmesinin önlenmesi için kontrol çalışmalarının yürütülmesi,
 • Firmaların atıksularının arıtılması maliyetinin debi ve kirlilik yükleri oranında hesaplanarak evrakların mali işlere teslimi,
 • Bölgedeki çevre problemlerinin (katı atıklar, atıksular ve hava kirliliği vb) çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde çalışılması,
 • Deneme izni ve İşyeri Açma İzni ve Çalışma Ruhsatları için çevre yönetimi hükümlerince incelemek ve Bölge Müdürüne bilgi vermek
 • Bölge Sanayicilerinin Su Abonelik işlemleri takibinin yapılması,
 • Kullanma suyu şebekesinden alınan numunelerinin kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yaptırılması ve takibi,
 • Kullanma suyu deposunun klorlamasının takibini yapılması,
 • Yukarıda belirtilmeyip Bölge Müdürlüğü’nce takip, kontrol ve sonuçlandırılması için verilen sair görevlerin yapılması.

 

Diğer Hizmetler