Aydın Organize Sanayi Bölgesi

Hizmetler

Mali İşler Birimi Görevleri

  • Kanunlar, mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda bölgenin muhasebe kayıtlarının tutulması, sevk ve idare edilmesi,
  • Bölgenin finansman ve mevduatlarının akışının takip edilmesi ve yönlendirilmesi,
  • Bölgenin alt yapı inşaatları ile mal ve hizmet alımı ile yaptıracağı her türlü işler sebebiyle yapacağı ödemeler için nakit akışının ayarlanması
  • Personelin S.S.K. ile ilgili aylık hizmet prim bildirgesinin ödemelerinin yapılması,
  • Muhtasar, KDV, Elektrik Tüketim Vergisi, Emlak, araç alım – satım vb kanuni beyannamelerin, süresi içinde ilgili dairelere ödenmesi,
  • Yönetim aidatları, katılım payları, elektrik, su, atıksu vb. hizmetler için düzenlenen faturaların muhasebeleştirilmesi, ödemelerin izlenmesi, gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsil edilmesi,
  • Her ayın sonunda mizan ve gelir – gider tablolarının tanzim edilmesi Bölge Müdürüne sunulması,
  • Her yıl sonunda Genel Kurul’a ve Yönetim Kurulu’na sunulan bütçe raporlarının hazırlanması,
  • Yukarıda belirtilmeyip Bölge Müdürlüğü’nce Mali İşler Birimi’ne takip, kontrol ve sonuçlandırılması için verilen sair görevlerin yapılması.

Diğer Hizmetler