Aydın Organize Sanayi Bölgesi

Hizmetler

İdari İşler Birimi Görevleri

 • Bölge personelinin özlük dosyalarının düzenlenmesi, izin, doğum, ölüm, ayrılma vb durumlarının takip edilmesi. Personelin çalışma usul ve esaslarının planlanması, kontrol ve denetiminin yapılması,
 • Güvenlik Teşkilatının sevk ve idaresini yapmak,
 • Bölgede oluşan çöplerin toplanması, uzaklaştırılmasının sağlanması, bu hizmetin kayıtlarının tutulması ve takibi,
 • Bölge Müdürlüğünce yapılacak toplantı, organizasyon ve etkinlikleri koordine etmek.
 • Bölge Müdürlüğü personeli ve Yöneticilerin ihtiyaçları doğrultusunda ulaşım ve ikmallerini koordine etmek ve sağlamak.
 • Araç Trafik sigortaları ve kaskoları ile bölge bina ve tesislerin sigortalanması, günü gelen poliçeler için tekliflerin toplanması ve konunun Bölge Müdürüne sunulması,,
 • Oluşan hasarların sigorta şirketine bildirilmesi takibi ve bedel tahsislerinin takibi,
 • Bölge için her türlü malzeme ve hizmetin alımının sağlanması ve koordine edilmesi,
 • Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan araçların bakım, onarım, sevk ve idaresinin sağlanması,
 • Bölge bilgisayarları, büro makineleri, motorlu araçları vb demirbaşların bakım, onarımının yapılması ve çalışır durumda olmalarının sağlanması,
 • Kırtasiye, temizlik ve sosyal tesisler ile idari binada kullanılan her türlü malzeme ve hizmetin alımının ve kullanımının denetlenmesinin sağlanması,
 • Mevcut iş makinelerinin (lastik tekerlekli yükleyici, traktör, çim traktörleri, motorlu tarım aletleri, silindir, kaynak jeneratörü, ilaçlama pompası, su tankeri vs.) bakım onarımlarının yapılması veya yetkili servislere yaptırılması,
 • Gerekli durumlarda OSB’ye ilişkin bilgi ve belgeleri elden teslim ve takip etmek.,
 • Bölge Müdürlüğü personellerinin İş Sağlığı ve Güveliği ile ilgili işleri takip etmek, Personelin iş pozisyonuna göre eğitim aldırmasını ve işleyişini tertip etmek,
 • Bölgeye ait cadde ve sokaklarda ağaçların bakımı, sulanması, ilaçlanması, mahsullerinin toplanması vs. ileri takip etmek,
 • Bölgenin sosyal tesislerinde işletmeci olarak hizmet verenlerin kira bedellerinin takip edilmesi, sözleşme bitim tarihlerinin takip edilerek yasal artışların yapılması, sözleşmesi sona erenlerin yasal süresi içinde Bölge Müdürlüğü’ne bildirilmesi,
 • Yukarıda belirtilmeyip Bölge Müdürlüğü’nce İdari İşler Birimi’ne takip, kontrol ve sonuçlandırılması için verilen sair görevlerin yapılması.

Diğer Hizmetler