Hizmetler

İdari Yönetici Asistanı Görevleri

  • Bölge personelinin özlük dosyalarının düzenlenmesi, izin, doğum, ölüm, ayrılma vb durumlarının takip edilmesi. Personelin çalışma usul ve esaslarının planlanması, kontrol ve denetiminin yapılması,
  • Bölge Müdürlüğünce yapılacak toplantı, organizasyon ve etkinlikleri koordine etmek,
  • Kırtasiye, temizlik ve sosyal tesisler ile idari binada kullanılan her türlü malzeme ve hizmetin alımının ve kullanımının denetlenmesinin sağlanması,
  • Bölge bilgisayarları, büro makineleri, motorlu araçları vb demirbaşların bakım, onarımının yapılması ve çalışır durumda olmalarının sağlanması,
  • Gerekli durumlarda OSB’ye ilişkin bilgi ve belgeleri elden teslim ve takip etmek.,
  • Bölge Müdürlüğü personellerinin İş Sağlığı ve Güveliği ile ilgili işleri takip etmek, Personelin iş pozisyonuna göre eğitim aldırmasını ve işleyişini tertip etmek,
  • Bölge’ye ait evrakların kayıtlarının tutulması ve takibi,
  • Bölge Müdürlüğü personeli ve Yöneticilerin ihtiyaçları doğrultusunda ulaşım ve ikmallerini koordine etmek ve sağlamak,
  • Yukarıda belirtilmeyip Bölge Müdürlüğü’nce İdari İşler Birimi’ne takip, kontrol ve sonuçlandırılması için verilen sair görevlerin yapılması.

Diğer Hizmetler