Proje Bilgileri

//
1 – Dilekçe
2 – Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu
3 – Şirket İmza Sirküsü
4 – Ortaklık Yapısını Gösteren Bilgi ve Belgeler
(Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Sicil Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Ortaklık Teyit Belgesi)
5 – Üretim Tesisinin Kurulacağı Yere Ait Tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge.
6 – Elektrik Faturası
7 – Yapı Kullanma İzin Belgesi
8 – Onaylı Elektrik Proje Kapağı
9 – Başvuru Ücretine Dair Ödeme Dekontu
10 – Tek Hat Şeması
11 – Koordinatlı Aplikasyon Krokisi
12 – Teknik Değerlendirme Formu
13 – Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan
14 – Teknik Değerlendirme Formu
15 – Başvuru Ücreti Ödeme Dekontu
Click or drag a file to this area to upload.