Hakkımızda

Aydın OSB Hakkında

BÖLGEMİZ

            Aydın Organize Sanayi Bölgesi 15 Temmuz 1976 yılı 7/12207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kurulmuş olup, eski Umurlu Belediyesi tarafından imar planları yapıldıktan sonra altyapı projeleri hazırlanmış ve 1991 yılında altyapı çalışmalarına başlanılmıştır. Aydın OSB’de sanayi parselinin (arsa) tahsisi 1993 – 2004 yılları arası arasında tamamlanarak katılımcılar üretimlerine başlamıştır.

            Aydın Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, Aydın Valisi Başkanlığında Aydın Sanayi Odasının %38 , Aydın Ticaret Odasının %38 , Aydın İl Özel İdaresinin %13 ve Umurlu Belediyesinin %11 katılımı ile oluşmuştur.

            İlgili kuruluşların oluru ile Aydın İl merkezine 12 km mesafede olması, Aydın-Denizli karayoluna ve demiryoluna cepheli oluşu sebebiyle ulaşım açısından en elverişli saha olması sebebiyle 30 Nisan 1980 tarihinde yer seçimi onaylanmıştır.

            4562 Sayılı OSB Kanunun yürürlüğe girmesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kuruluş Protokolümüz onaylanmış 51 sicil no ile Bakanlığın OSB Sicil Defterine kuruluşumuz işlenmiştir.

            07/05/2005 tarihlinde yapılan 1 nolu Genel Kurul toplantısı sonucunda Müteşebbis Heyet sona erdirilmiş ve Genel Kurul’a geçilmiştir.

            Toplam 122 hektarlık alanda faaliyet gösteren Aydın OSB’de 84.63 hektar alanda 56 adet sanayi parseli bulunmaktadır ve tamamı tahsis edilmiştir. Boş sanayi parselimiz yoktur. OSB’mizi 5.62 hektar sosyal donatı alanı bulunmaktadır.

            Mevcut durumda 56 adet sanayi parseli bulunan OSB’mizde 45 katılımcımız parseli/parselleri bulunmaktadır.

            Bölgede bulunan 56 parselde;  22 adet gıda, 16 adet metal işleme, 4 adet tekstil, 4 adet ambalaj, 4 adet mobilya ve 6 adet çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren sanayicimiz bulunmaktadır.

         Bölgede bulunan 47 parselde üretime üretim faaliyetleri devam ederken 9 parseldeki işletmeler çeşitli nedenlerden dolalı kapalı veya üretime ara vermiş durumdadır.

HİZMET VE FAALİYETLERİMİZ

            Bölgemizde toplam 8.5 km yol ağı, 7 km kanalizasyon ağı , 5 km yağmursuyu ağı , 8.5 km doğalgaz ağı, 8.5 km yer üstü elektrik ağı, 6 km telekomünikasyon ağı ve 8.5 km su hattı bulunmaktadır.

            Bölgemiz içerisinde 4.000 m² tır park alanımız, 3.000 m² otopark alanımız, 1 adet Camimiz ve 50 öğrenci kapasiteli Anaokulu hizmet vermektedir.

            Bölgede meydana gelebilecek yangınlarda ve iş kazalarında acil müdahaleler 2 km uzaklıktaki Umurlu Mahallesinde bulunan Aydın BŞB’ye ait itfaiye biriminden ve Sağlık Bakanlığına ait 112 Acil Servisinden sağlanmaktadır.

            Bölgemize ulaşım hizmete Umurlu Birlik minibüsleri ve Aydın BŞB şehiriçi otobüs hattıyla sağlanmaktadır.

            Bölgemizin güvenliği özel güvenlik firması tarafından karşılanmaktadır.

KULLANMA SUYU

            Bölgemizin kullanma suyu ihtiyacı Bölge Müdürlüğümüze ait 2 adet aktif su kuyusundan ve buna bağlı 1.500 m³’lük su deposundan sağlanmaktadır. Ayrıca 16 parsel içinde işletmelerin kendine ait su kuyuları bulunmaktadır. Bölgemizde aylık ortalama 150.000 m³ su kullanımı olmaktadır.

ATIKSU ARITMA

            Bölgemize ait ilk atıksu arıtma tesisimiz 2000 yılında 1.500 m³/gün olarak devreye alınmış, 2009 yılında kapasite artışı yapılarak 2.500 m³/gün atıksu arıtımı yapılmaya başlanmıştır.

            Bölgede atıksu miktarı 2.500 m³/gün kapasitenin üzerine çıkmaya başlayınca daha büyük kapasiteli arıtma tesisi ihtiyacı doğmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan kredi ile 9.000 m³/gün kapasiteye sahip atıksu arıtma tesisinin inşaatına 2019 yılında başlanmış ve 2021 yılında tamamlanarak devreye alınmıştır. Tesiste aylık ortalama 125.000 m³ atıksu arıtılmaktadır.

ELEKTRİK

            Aydın OSB’de elektrik tedariki serbest piyasadan alınarak dağıtımı Bölge Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Bölgemizde aylık ortalama 6.000.000 kwh elektrik tüketimi bulunmaktadır.

DOĞALGAZ

            Aydın OSB’de doğalgaz dağıtım ağından tüm parsellere branşman çekilmiş durumdadır. Doğalgaz abonesi olan firmaların aylık ortalama 474.000 sm³ doğalgaz kullanımı olmaktadır.