Aydın Organize Sanayi Bölgesi

Tüketim Bedelleri

 
HİZMETLER // 2022
   
  Yönetim Aidat Bedeli: 0.50-TL/m²      
  Şebeke Suyu Bedeli: 4.50-TL/m³      
  Kullanma Suyu Bedeli: 1.75-TL/m³      
  Atıksu Bedeli: 7.50-TL/m³      
  OG Aboneleri Elektrik Dağıtım Bedeli: 0.04513-TL/kwh – EPDK      
  AG Aboneleri Elektrik Dağıtım Bedeli: 0.07119-TL/kwh – EPDK      
  Doğalgaz İşletme Katılım Bedeli: 0.30-TL/m³      
  Proje İnceleme Bedeli (Yapı Ruhsatı): 2.00-TL/m²      
  İskan Bedeli (Yapı Kullanma İzni): 4.00-TL/m²      
  Parsel Devrinde Katılım Bedeli: 5.00-TL/m²      
  İş Makinası Kira Bedeli: 400.00-TL/saat      
  Sepetli Araç Kira Bedeli: 500.00-TL/saat      

Diğer Formlar