Afet ve Farkındalık Eğitimi

Ülke düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak, afet risklerinin azaltılmasına yönelik taraflar arasında yapılacak işbirliğinin çerçevesinin belirlenmesine, OSBÜK personeline, Organize Sanayi Bölgelerine ve OSB’lerde bulunan katılımcılarına yönelik afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları 2021 yılı Afet Eğitim Yılı kapsamında faaliyetlerin eş güdümlü olarak yürütülmesine ilişkin işbirliği ve koordinasyonun sağlanması aracılığıyla 31.08.2021 Salı günü saat 10:30 ‘da çevrimiçi olarak Afet Farkındalık Eğitimi düzenlenecek olup , eğitim sonunda konu hakkındaki sorular afet uzmanları tarafından cevaplanacaktır.