Aydın OSB’de Katı – Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği Kursu Tamamlandı

AYDIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE AYDIN HALK EĞİTİM AKŞAM VE SANAT OKULU İŞBİRLİĞİ’NDE YOĞUN İLGİ GÖREN KATI-SIVI YAKITLI KAZAN ATEŞÇİLİĞİ KURSU SONA ERDİ

Aydın Osb Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen Katı-Sıvı  Kalorifer Ateşçiliği kurslarına katılan 34 kursiyerden, 32 ‘ si sertifika almaya hak kazandı.Kurs; her biri 32 saat olan kömürlü, fuel-oilli kalorifer kazan ateşçiliği derslerinden oluşmakta olup toplamda 64 saati kapsamaktadır. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Modülü’ne göre; katı ve sıvı yakıt kalorifer ateşçisi belgesini alanlar doğalgaz ateşçiliği kursuna katılabilmektedirler.Isınmada kullanılan kazanları yakmak ve işletmek büyük sorumluluk gerektirmektedir. Kazanın doğru yakılması çevre kirliliğini önleyeceği gibi yakıt tasarrufu da sağlayacaktır. Kazanların işletilmesinde yapılabilecek en küçük hatalar telafisi mümkün olmayacak zararlar doğurabilir. Bu nedenle bölgemizdeki tüm kazanları işleten ateşçi görevlileri; kazanı, elemanlarını, tesisatı çok iyi tanımalı ve bilmelidir. Amacımız, kazanların yönetmeliklere, standartlara, sağlık ve güvenlik kriterlerine uygun olarak daha ekonomik ve daha çevreci olarak yakılıp işletilmesidir. Hedefimiz, organizemizin temel sorunlarından biri olan hava kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Teorik bilgilerin verildiği kursun 2 farklı fabrikamızın  kazan dairesinde pratik uygulamalarla desteklendiği, kursun yoğun ilgi gördüğü ve talep gelmesi üzerine eğitim çalışmalarının devam edileceği osb müdürlüğümüz tarafından  eğitime katılan kursiyerlere aktarıldı.