KOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Desteği

Ülkemiz genelinde yaşanan COVID-19 salgınının başta KOBİ’ler olmak üzere tüm reel sektöre olumsuz tesir etmesiyle birlikte oluşabilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek için “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği”nde değişiklik kararı 19/08/2020 tarih ve 31218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

OSBÜK 696 SAYILI YAZISI